Welcome

Say hello to the toggle bar. This is an optional section you can use to display any content you'd like. Simply select a page from the theme panel and the content of the page will display here. You can even use the drag and drop builder to create this! This is a perfect place for your company mission statement, alerts, notices or anything else.

Get In Touch

Email: support@total.com
Phone: 1-800-Total-Theme
Address: Las Vegas, Nevada

Our Location

NARTA narystė įgalina trenerius tobulėti, įgyti daugiau žinių, praplėsti pažinčių ratą.

NARTA pagrindinis siekis – apjungti atletinio pasiruošimo trenerius Lietuvoje, dalintis žiniomis ir gerąja patirtimi, mokytis vieniems iš kitų.

Asociacijos nariais gali būti įvairių kategorijų sporto mokyklų, lygų, klubų ir individualiai veikiantys treneriai, 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, pateikę prezidentui prašymą įstoti į Asociaciją. Asociacijos prezidentui patenkinus prašymą tapti Asociacijos nariu ir elektroniniu paštu gavus patvirtinamąjį raštą dėl priėmimo į Asociacijos narius, stojamasis įnašas privalo būti sumokėtas per vieną mėnesį nuo priėmimo į narius datos. Prašymas tapti nariu.

Asociacijos narių teisės:

1. dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

2. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

4. bet kada išstoti iš asociacijos, pateikus raštišką prašymą asociacijos prezidentui;

5. kitas teisės aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises.

 

Asociacijos narių pareigos:

1. laikytis Asociacijos įstatų;

2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdybos, prezidento nutarimus,

3. nekenkti Asociacijos prestižui;

4. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose (praleidus 2 susirinkimus, be pateisinamos priežasties, sprendžiamas nario pašalinimo iš asociacijos klausimas);

5. sumokėti stojamąjį įnašą bei mokėti nario mokestį. Savanoriško išstojimo ar pašalinimo atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai perduotas turtas ar lėšos negrąžinamos.