Welcome

Say hello to the toggle bar. This is an optional section you can use to display any content you'd like. Simply select a page from the theme panel and the content of the page will display here. You can even use the drag and drop builder to create this! This is a perfect place for your company mission statement, alerts, notices or anything else.

Get In Touch

Email: support@total.com
Phone: 1-800-Total-Theme
Address: Las Vegas, Nevada

Our Location

Asmenys, tapdami Asociacijos nariais, moka stojamąjį ir nario mokestį už visus einamuosius kalendorinius metus (nepriklausomai nuo įstojimo datos).

Stojamasis nario mokestis – 30,00 Eur. (trisdešimt eurų ir nulis centų). Mokestis yra vienkartinis ir taikomas tik naujiems Asociacijos nariams.

Nario mokesčio dydis yra 20,00 Eur. (dvidešimt eurų ir nulis centų.) Mokestis mokamas kasmet. Jis taikomas visiems Asociacijos nariams.

Nario mokestį už einamuosius metus narys privalo sumokėti iki einamųjų metų kovo 31 dienos. Asociacijos narys, nesumokėjęs nario mokesčio iki šio nustatyto termino, negali dalyvauti asociacijos veikloje ir prezidentas svarsto klausimą dėl jo narystės asociacijoje.

Asociacijos narys, sumokėjęs stojamąjį mokestį, nario mokesčio už einamuosius metus nemoka.

 

Asociacijos rekvizitai nario mokesčiams sumokėti:

Nacionalinė atletinio rengimo trenerių asociacija (NARTA)

Įmonės kodas : 303401909

Gavėjo bankas: DNB bankas

Sąsk. Nr.: LT374010051002157301

Mokėjimo paskirtis: “Stojamasis nario mokestis” arba “ Nario mokestis už 201X metus”.